TEST STRONY
WLP - FB WLP - TV WLP - Instagram

Regulamin

§1 Informacje ogólne
 1. Definicje
  1. Warlubie Lan Party - zwane dalej WLP - Pełna nazwa organizowanego turnieju LAN'owego.
  2. WLP - skrót od nazwy Warlubie Lan Party.
  3. warlan.pl - strona internetowa o tematyce gier komputerowych, powiązana z prowadzonym WLP. Dostępna pod adresem warlan.pl
  4. E-maile - oficjalne e-maile WLP służąc e do kontaktu to:
   1. admin {Y} warlan.pl - Główny e-mail administratora strony internetowej.
   2. kontakt {Y} warlan.pl - ogólny e-mail kontaktowy serwisu.
   3. warlanwarlubie {Y} gmail.com - alternatywny adres e-mail administratora strony.
   4. warlubielan {Y} gmail.com
  5. Organizatorzy - osoby tworzące WLP w danym roku.
   1. Ilość członków składu w zależności od edycji turnieju może się różnić.
   2. Podstawowy skład organizatorów to 'ShOw', 'Spinka' i 'Krzychu'.
  6. Organizator - pojedynczy członek składu organizacyjnego w danym roku.
  7. Użytkownik nieuwierzytelniony (gość) - osoba korzystająca ze strony, która nie posiada konta na stronie lub osoba będąca w danym momencie nie zalogowana na swoje konto, o ile takowe posiada.
  8. Użytkownik uwierzytelniony (zalogowany) - osoba korzystająca ze strony, która posiada konta na stronie i jest na to konto zalogowana w momencie przeglądania strony.
  9. Konto - Profil konkretnego użytkownika strony, który zawiera dane tego użytkownika.
  10. Sponsor - osoba, organ, instytucja itp., wspierająca finansowo projekt WLP.
  11. Partner - osoba, organ, instytucja itp., wspierająca w znaczący sposób, inny niż finansowy projekt WLP.
   1. Bycie Partnerem nie wyklucza bycia Sponsorem.
  12. Reklamodawca - osoba, organ, instytucja itp. umieszczająca lub zakupująca reklamę na stronie, plakatach, banerach itp. powiązanych z WLP.
  13. Wpisowe - Wpłacenie określonej przez Organizatora kwoty, celem potwierdzenia uczestnictwa w WLP.
   1. Więcej informacji w §2 zapisy, Ust. 2 Warunki uczestnictwa w WLP, Pkt. 2
 2. Postanowienia wspólne
  1. Niniejszy regulamin określa podstawowe warunki uczestnictwa w WLP oraz informacje związane ze stroną internetową.
  2. Regulamin może być wspierany przez regulaminy dodatkowe , takie jak np.:
   1. Regulaminy związane z poszczególnymi grami.
   2. Regulamin korzystania z obiektu, na który trwa impreza.
   3. Inne regulaminy i informacje.
  3. Regulaminy dodatkowe są dostępne w odpowiednich działach strony internetowej.
   1. Miejsca te są wskazywane przez organizatora lub administratora strony.
§2 Turniej
 1. Zapisy
  1. O dacie rozpoczęcia zapisów informuje organizator:
   1. Na stronie internetowej.
   2. Oficjalnym profilu FB fb.com/Warlubielan.
   3. Inne sposoby, takie jak np. plakaty informacyjne.
  2. Organizator wskazuje dopuszczalne formy zapisu na WLP takie jak np.:
   1. Formularz on-line.
   2. E-mail kontaktowy do wysłania zgłoszenia.
   3. Udostępnia godowe wzory PDF do pobrania i uzupełnienia.
   4. Wzory te są dostępne na stronie w odpowiedniej sekcji (Do pobrania).
  3. Zapisy kończą się w terminie podanym przez organizatorów.
   1. Termin zostaje podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Minimum 7 dni przed planowaną datą zakończenia zapisów.
   2. Organizator może dokonać wznowienia lub przedłużenia zapisów o dodatkowe dni. Odpowiednio o tym informując.
  4. Wypełnianie formularza zapisu:
   1. Formularz wypełniamy poprawnymi danymi.
   2. Zile wypełnione formularze będą odrzucane.
   3. Poprawnie zapisani Gracze lub Teamy zostaną umieszczeni na stronie w odpowiednich sekcjach.
   4. Umieszczenie na stronie Gracza lub Teamu oznacz potwierdzenie zapisu oraz poprawność danych.
 2. Warunki uczestnictwa w WLP
  1. Uczestnikiem turnieju może zostać każdy, kto:
   1. Poprawnie wysilę zgłoszenie zapisu. Patrz §2 Turnieje, Ust. 1 Zapisy.
   2. Akceptuje regulamin ogólny oraz regulaminy dodatkowe turnieju, powiązane z grami, w którym jest brany udział.
   3. Ma zgodę rodzica na udział, jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia.
   4. Ma ze sobą podpisany formularz zgłoszeniowy oraz zgodę, o ile wymagana.
    Wzory dostępne w dziale "Do pobrania".
  2. Dokona w odpowiednim terminie wpłaty wpisowego.
   1. Wpisowe jest potwierdzeniem wzięcia udziału w WLP przez gracza lub team.
   2. Kwotę wpisowego na poszczególne gry wyznacza Organizator.
   3. Nie dokonanie wpisowego w odpowiednim czasie skutkuje wykreśleniem gracza z listy.
   4. Wpisowe stanowi część puli nagród przeznaczonych dla graczy.
   5. Kwota zebrana z wpisowego może być przekazana w całości lub w części na nagrody dla graczy.
   6. Część lub całość wpisowego może posłużyć do pokrycia kosztów związanych z imprezą.
  3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od uczestnika:
   1. Uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpisowego.
   2. Warunkiem zwrotu jest uzasadniona przyczyna losowa, nie wywołana przez uczestnika, taka jak np.: złamanie, wypadek itp. zdarzenia losowe.
 3. Czas i miejsce trwania turnieju
  1. Turniej rozpoczyna się w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów.
  2. Datę oraz godzinę startu i zakończenia WLP wyznacza Organizator.
   1. Data lub godzina może zostać zmieniona przez organizatora w każdym momencie.
  3. Przebieg turnieju będzie nadzorowany przez osoby wyznaczone przez Organizatorów lub samych Organizatorów.
 4. Działania zabronione
  1. Korzystanie z oprogramowania modyfikującego grę.
  2. Celowe oddawanie przeciwnikowi meczu.
  3. Niesportowe zachowanie i wulgarny język.
  4. Obrażanie przeciwnika w trakcie gry.
  5. Spam
  6. Obciążanie Internetu stronami i aplikacjami zużywającymi durzy transfer np. YouTube
 5. Nagrody
  1. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników turnieju.
  2. Na nagrody mogą składać się na takie rzeczy jak:
   1. Wpisowe wpłacone przez graczy, odpowiednio podzielone na poszczególne miejsca.
   2. Gotówka przeznaczona przez organizatora, odpowiednio podzielona na poszczególne gry.
   3. Rzeczy zakupione przez organizatora lub sponsora WLP.
   4. Inne upominki posiadane przez Organizatorów lub Sponsorów WLP.
  3. Organizator informuje w miarę możliwości na bieżąco, jaka jest przewidywana pula nagród dla uczestników.
§3 Strona internetowa
 1. Korzystanie ze strony
  1. Korzystanie ze strony jest dobrowolne i darmowe.
   1. Korzystanie nie wymaga rejestracji lub logowania do strony.
  2. Korzystanie ze strony internetowej nie jest ograniczone czasowo.
  3. Administrator zastrzega sobie możliwość do wyłączenia strony:
   1. Celem aktualizacji.
   2. Przeprowadzenia modernizacji lub optymalizacji.
   3. W innych celach związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony.
  4. Administrator ma możliwość:
   1. Zablokowania konkretnych adresów IP.
   2. Dodawania, usuwania i modyfikacji treści na stronie.
   3. Zakładania , kasowania kont użytkowników.
   4. Przeglądania, gromadzenia statystyk celem wdrażania poprawek i usprawnień.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Czasowy brak dostępu do strony, wynikający z problemów po stronie serwerowni lub sieci użytkownika.
   2. Za błędy wywołane złym użytkowaniem przez odwiedzających.
   3. Złe wyświetlanie treści spowodowane wyłączeniem tzw. Ciasteczek.
   4. Złe funkcjonowanie lub wyświetlanie treści spowodowane tzw. blokerami np. blokery wyskakujących okienek.
 2. Użytkownicy
  1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze strony w danym momencie.
  2. Użytkowników dzielimy na 2 grupy, które zostały opisane w §1, Ust. 1, Pkt. 7 i 8.
  3. W chwili obecnej strona posiada wyłącznie konta należące do Administracji i Organizatorów.
  4. W chwili obecnej użytkownicy nie moją możliwości:
   1. Dodawania treść do strony, z wyjątkiem Administracji, Organizatorów i Redaktorów.
   2. Dodawania komentarzy do strony.
   3. Modyfikowania jakiejkolwiek treści na stronie.
   4. Logowania sie do strony z wyjątkiem Administracji, Organizatorów i Redaktorów.
  5. Użytkownicy mogą:
   1. Zgłaszać błędy do administracji.
   2. Uczestniczyć w ankietach przeprowadzanych na stronie, które nie wymagają posiadania konta uwierzytelnionego.
   3. Korzystać z formularzy zapisowych, które nie wymagają posiadania konta uwierzytelnionego.
  6. Powinni zapoznać się z polityką prywatności.
 3. Rejestracja
  1. W chwili obecnej nie ma możliwości rejestracji konta przez użytkownika.
  2. Konto w chwili obecnej może zostać założone tylko i wyłącznie przez Administratora strony.
  3. Administrator może dać możliwość założenia konta w dowolnej chwili.
  4. Administracja nie wymaga zakładania konta przez użytkownika nieuwierzytelnionego o ile istnieje taka możliwość.
  5. Korzystając z możliwości rejestracji konto zgadzasz się z regulaminem oraz polityka prywatności.
 4. Media
  1. Na stronie są wykorzystywane darmowe grafiki z takich stron jak:
   1. iconfinder.com - darmowe ikony.
   2. billionphotos.com - zdjęcia na licencji darmowej.
   3. Inne, udostępniane za darmo.
  2. Na stronie mogą znajdować sie grafiki tworzone przez Administrację serwisu.
   1. Kopiowanie ich bez zgody jest zabronione.
  3. Administracja na stronie może zamieszczać autorskie materiały wideo.
   1. Kopiowanie bez zgody jest zabronione.
   2. Materiały te są publikowane do momentu wstrzymania przez Administrację.
   3. Materiały wideo w głównej części będą dostępne również na profilu YouTube.
  4. Administracja na stronie może zamieszczać materiały wideo innych autorów.
   1. W takim przypadku dane autora nie są kasowane.
   2. Jeżeli autor nie wyraża zgody, powinien niezwłocznie skontaktować się z administracją strony.
  5. Strona posiada galerię zdjęci.
   1. Możesz poprosić o usunięcie zdjęcia, jeżeli jest na nim mniej niż 3 osoby.
   2. Galerię tworzą zdjęcia robione podczas imprezy, wręczania nagród, itp..
  6. Logo WLP jest chronione prawami autorskimi.
   1. Zabrania się jego modyfikacji bez zgody autora.
   2. Administracja może udostępnić logo w dużej rozdzielczości w celach reklamowych.
  7. WLP posiada profile społecznościowe lub medialne takie jak:
   1. Profil FB -facebook.com/Warlubielan
   2. Profil na Instagramie -instagram.com/warlan.warlubie
   3. YouTube - youtube.com/channel/UCe4iJihDb9cj4ObUKmBMJcw
§4 Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie odpowiada za odwołanie turnieju z powodów przez niego nie zawinionych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
   1. Zmiany w regulaminie będą odpowiedni wcześnie ogłaszane.
  3. Wszystkie elementy nie opisane w regulaminie lub sporne, rozstrzygają organizator turnieju lub osoba do tego wyznaczona.
   1. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. W przypadku sporów między graczami, stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.
  5. Wszelkie problemy i zapytania nie ujęte w Regulaminie należy zgłaszać Organizatorom Turnieju.

Facebook

WLP